עמוד הבית Blog עמוד 19

ביטול עיקול

ביטול עיקול
ביטול עיקול - לא מה שהיה פעם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו משנת 1992 הנחה את המערכת המשפטית לשקול בכובד ראש כל מקרה ומקרה, בטרם פגיעה בזכות הקניין של אדם. לכן, גם אם הוטל עיקול על נכס השייך לכם, ניתן לבקש ביטול עיקול בטענה, כי קיימת פגיעה בזכות החוקתית המנויה לכם. יש מספר דרכים להסיר ביטול עיקול יש להבין, כי על מנת...

עיכוב הליכים

עיכוב הליכים
עיכוב הליכים בהוצאה לפועל עיכוב הליכים במערכת ההוצאה לפועל נקרא גם “עיכוב ביצוע”, ויש להבחין מתי ניתן לבקש בקשה שכזו, ומה הם התנאים לקבלת עיכוב הליכים מסוג זה. עיכוב הליכים בפסק דין העיקרון הכללי גורס, כי כאשר ניתן פסק דין מהותי, ניתן להוציא אותו אל הפועל מיידית, ועצם הגשת ערעור, אינה מונעת את ביצוע פסק הדין. לכן לא ניתן לבקש מהערכאה המשפטית,...

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר
גם להוצאה לפועל אפשר להתנגד התנגדות לביצוע שטר היא חלק בלתי נפרד מהליכי הוצאה לפועל. בניגוד למה שחייבים רבים חושבים, המדינה עומדת לרשות שני הצדדים במקרה ומגיעים למצב של מיצוי דין החובות בבתי המשפט או במשרדי ההוצאה לפועל. התנגדות לביצוע שטר היא כלי חשוב מאוד, אשר בשימוש נבון בו, יכול לעשות הבדל של מאה ושמונים מעלות במצבו של החייב. למרות...

חקירת יכולת – הליך מקובל

חקירת יכולת - הליך מקובל
בניגוד למה שנהוג לחשוב, חקירת יכולת לא חייבת להיות מורכבת או מסובכת יותר מדי. למעשה, חקירת יכולת היא כלי אלמנטארי ומקובל במערכות דמוקרטיות, ובמיוחד בהליכים הקשורים להוצאה לפועל. כשם שהמדינה ומערכת המשפט מגנה על נושים, אשר קיים כלפיהם חוב, כך זה מקובל לבצע חקירת יכולת, שתפקידה להעריך את המצב הכלכלי של החייבים. חקירת יכולת בדרך כלל באה לידי ביטוי...

הכל על חקירת יכולת

הכל על חקירת יכולת
פעמים רבות, ננקטים הליכי הוצאה לפועל נגד אנשים אשר חייבים כספים רבים. ישנם אנשים אשר מתנהלים נגדם אף מספר תיקים בהוצאה לפועל, כדרכי אכיפה וגביית החובות. ברוב המקרים, נשלחת אל החייב אזהרה מטעם ההוצאה לפועל, בה נכתב כי במידה ואין ביכולתו לשלם את החובות, הוא צריך להגיע אל לשכת ההוצאה לפועל לשם חקירת יכולת. בנוסף, החייב עצמו יכול לבקש...

רשלנות ציבורית – מפגע בטיחותי

רשלנות ציבורית – מפגע בטיחותי
חובת זהירות מושגית: צפיות טכנית: האם אדם המזהה מפגע בטיחותי ולא עושה דבר בנידון יכול היה לצפות שכתוצאה ממחדלו ייגרם נזק פיסי, נפשי או כלכלי לאדם אחר. בעניין זה התשובה היא חיובית. צפיות נורמטיבית - אם אדם סביר היה צריך לצפות כאפשרות נורמטיבית את התרחשות הנזק. ע"פ חזקת החובה והעובדה שביהמ"ש נוטה להכיר בקיומה של חובת זהירות מושגית אזי התשובה לכך שקיימת חובת...

מהן מטרות דיני הראיות?

מהן מטרות דיני הראיות?
יעילות דיני הראיות מטרה זו מעצם טיבה מתנגשת עם המטרה הראשונה. יש אינטרס לגלות את האמת בצורה מהירה ויעילה תוך ניצול מינימלי של זמן שיפוטי, ובכך יש ניגוד. לדוגמה: אסור להעיד בע"פ על מסמך בכתב. ההיגיון בכך הוא אלמנט היעילות, שכן לא נאמת עדים מול מסמך, ויש הנחה שאם יש מסמך בכתב אזי הצד שהביא את המסמך צודק (ניתן לסתור...

מאמרים שעלו לאחרונה

דילוג לתוכן