עמוד הבית Blog עמוד 18

פירוק חברות מרצון

פירוק חברות מרצון
לעתים רבות חברות מוצאות את עצמן בחובות כספיים גדולים, שאין באפשרותן לעמוד בהם. במקרה כזה, חברה לא יכולה להמשיך ולהתנהל באופן תקין, לקנות סחורה, לייבא, לייצא, לייצר, לספק שירותים או לשלם משכורות לעובדים. חברות רבות אשר מגיעות למצב כזה ולא מוצאות מנוס אחר, מחליטות לבצע תהליך פירוק חברות מרצון, במהלכו תמנה מפרק חברות מטעמה, ובסיומו תוכל לפרוע את חובותיה...

כל מה שצריך לדעת על פירוק חברות

כל מה שצריך לדעת על פירוק חברות
תהליך של פירוק חברות הוא תהליך שעשוי להתרחש מתוך כוונה תחילה ורצון, או לחילופין מתוך אילוץ ולית ברירה. כך או כך, חשוב שהוא יתבצע נכון ובמסגרת דיני חברות, על מנת להבטיח שסיומו של התהליך יהיה חלק, נקי ופשוט לכל הצדדים. לא בכדי קובע החוק כיצד יש לבצע פירוק חברות, וכך מגן על החברה מפני התנהלות כלכלית שגויה או שרלטנית...

מה בין הליך הוצאה לפועל לבין פשיטת רגל?

מה בין הליך הוצאה לפועל לבין פשיטת רגל?
המדובר בשני הליכים הנוגעים לחייבים אשר אינם יכולים או אינם משלמים את החובות שהם חייבים. סופו או שיאו של הליך הוצאה לפועל הוא בתשלום החוב. שיאו של הליך פשיטת רגל הוא במתן הפטר לחייב מכל החובות שצבר. במובנים רבים, עדיף לזוכים – מי שהחייב חייב להם כסף – לנקוט בהליך הוצאה לפועל כדי להבטיח את תשלום החוב. מתן ההפטר...

תביעה לביצוע שטר בהוצאה לפועל ותביעה בסכום קצוב

תביעה לביצוע שטר בהוצאה לפועל ותביעה בסכום קצוב
ההוצאה לפועל היא כלי מרכזי העומד לרשותו של זוכה כדי לגבות חוב אשר חייב מסרב לשלם או שאיננו משלם אותו מסיבה כלשהי. בנוסף להליכים אלה לגביית החוב, הועברו בחוק לגדר סמכותה של ההוצאה לפועל גם סמכויות נוספות כדי לחסוך לזוכים את הצורך לפנות לערכאות במקרים שונים ולאפשר גביה יעילה, מהירה ופשוטה של חוב. כך למשל המקרה בעניין של ביצוע...

תיקי מזונות בהוצאה לפועל

תיקי מזונות בהוצאה לפועל
לעתים, אגב התדיינות משפטית בין בני זוג שמתגרשים, עלולים להתגלע מחלוקות באשר לסכומים שונים שעל בן זוג לשלם לבת הזוג ולהיפך, וכן עלולים להתעורר קשיים בגביית החובות האלה שנקבעו למי מבני הזוג. כמו בכל עניין משפטי אחר, עומדת לרשות הזוכים על פי פסקי הדין הזכות לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל על מנת לנקוט בהליכים לגביית החוב מאת החייב. אולם,...

ביטול עיקול

ביטול עיקול
ביטול עיקול - לא מה שהיה פעם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו משנת 1992 הנחה את המערכת המשפטית לשקול בכובד ראש כל מקרה ומקרה, בטרם פגיעה בזכות הקניין של אדם. לכן, גם אם הוטל עיקול על נכס השייך לכם, ניתן לבקש ביטול עיקול בטענה, כי קיימת פגיעה בזכות החוקתית המנויה לכם. יש מספר דרכים להסיר ביטול עיקול יש להבין, כי על מנת...

עיכוב הליכים

עיכוב הליכים
עיכוב הליכים בהוצאה לפועל עיכוב הליכים במערכת ההוצאה לפועל נקרא גם “עיכוב ביצוע”, ויש להבחין מתי ניתן לבקש בקשה שכזו, ומה הם התנאים לקבלת עיכוב הליכים מסוג זה. עיכוב הליכים בפסק דין העיקרון הכללי גורס, כי כאשר ניתן פסק דין מהותי, ניתן להוציא אותו אל הפועל מיידית, ועצם הגשת ערעור, אינה מונעת את ביצוע פסק הדין. לכן לא ניתן לבקש מהערכאה המשפטית,...

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר
גם להוצאה לפועל אפשר להתנגד התנגדות לביצוע שטר היא חלק בלתי נפרד מהליכי הוצאה לפועל. בניגוד למה שחייבים רבים חושבים, המדינה עומדת לרשות שני הצדדים במקרה ומגיעים למצב של מיצוי דין החובות בבתי המשפט או במשרדי ההוצאה לפועל. התנגדות לביצוע שטר היא כלי חשוב מאוד, אשר בשימוש נבון בו, יכול לעשות הבדל של מאה ושמונים מעלות במצבו של החייב. למרות...

חקירת יכולת – הליך מקובל

חקירת יכולת - הליך מקובל
בניגוד למה שנהוג לחשוב, חקירת יכולת לא חייבת להיות מורכבת או מסובכת יותר מדי. למעשה, חקירת יכולת היא כלי אלמנטארי ומקובל במערכות דמוקרטיות, ובמיוחד בהליכים הקשורים להוצאה לפועל. כשם שהמדינה ומערכת המשפט מגנה על נושים, אשר קיים כלפיהם חוב, כך זה מקובל לבצע חקירת יכולת, שתפקידה להעריך את המצב הכלכלי של החייבים. חקירת יכולת בדרך כלל באה לידי ביטוי...

הכל על חקירת יכולת

הכל על חקירת יכולת
פעמים רבות, ננקטים הליכי הוצאה לפועל נגד אנשים אשר חייבים כספים רבים. ישנם אנשים אשר מתנהלים נגדם אף מספר תיקים בהוצאה לפועל, כדרכי אכיפה וגביית החובות. ברוב המקרים, נשלחת אל החייב אזהרה מטעם ההוצאה לפועל, בה נכתב כי במידה ואין ביכולתו לשלם את החובות, הוא צריך להגיע אל לשכת ההוצאה לפועל לשם חקירת יכולת. בנוסף, החייב עצמו יכול לבקש...

מאמרים שעלו לאחרונה

דילוג לתוכן