גניזת תיק תיק סחר בסמים והחזקת סכין

גניזת וסגירת תיק אישום סחר בסמים והחזקת סכין עוד טרם הדיון הראשון בבית המשפט !

באופן חריג ויוצא דופן נגנז לאחרונה תיק אישום בגין סחר בסמים והחזקת סכין בו טיפלתי עבור לקוח המשרד וזאת בשל פגיעה חמורה בזכות לחקירה הוגנת ראש יחידת התביעות הורתה על גניזת התיק וסגירתו.

מה עובר על החשוד ?

כאשר אדם נעצר בידיי המשטרה, החוקרים פועלים במלוא מרצם למיצוי כלל פעולות החקירה המידיות כל זאת תוך שימוש בפער הכוחות המובנה שבין הצדדים.

מה קורה בחדר החקירות בד"כ ?

לרוב הנחקר מבובל מבועת ומצוי בתחושת חוסר אונים וטרם נפגש עם עורך דינו וזאת כאשר לא אחת בשלב זה של החקירה הופעלו כנגדו מניפולציות חקירה שונות ומשונות שתכליתן הנה שבירת רוחו ועצמאות מחשבתו וכושר שיפוטו תוך שלעתים רבות הנחקר שאינו בקיא בזכויותיו עלול להודות במעשים שלא עשה תוך שאין הוא מבין את המציאות אליה נקלע.

ההודאה לרוב תבוא מצד החשוד תוך שהחוקרים מעבירים לו מסרים מרגיעים לפיהם במידה ויודה ישוחרר לאלתר וכיו"ב.

לא אחת נראה כי החוקרים מוסרים לנחקר שהם מנסים לאתר את עורך דינו אך עורך הדין לא עונה להם וכדומה.

האם חשוב לנסות להיוועץ בעו"ד בכל מקרה גם אם החוקרים לא מצליחים להשיגו ?

בסיטואציה כזו על הנחקר לומר לחוקרים באופן מפורש כי הוא ימתין לסנגורו עד אשר יצליחו החוקרים להשיגו.

להיוועצות עם סנגור בשלבי החקירה הראשוניים חשיבות מכרעת על אופן ניהול ההליך ותוצאותיו במעלה הדרך, כך שגם אם הסנגור לא ענה/ לא זמין מומלץ מאד לבקש להמשיך ולנסות לאתרו.

לעשות שימוש בזכות השתיקה האם זה טוב או רע ?

לעתים רבות אין בידיי החוקרים ולו ראשית ראיה כנגד החשוד שלעתים רבות כלל לא קשור למקרה, אולם עם זאת ייתכן כי כל מילה או משפט שהחשוד יאמר ישמשו כנגדו בהמשך, הכל כאמור בהתאם למקרה הספציפי ולגופו של עניין.

יתרה מכך ייתכן שבשל דבריו יוגש כנגדו כתב אישום, זכרו הזכות לשתיקה אמנם מוקנית לכם על פי חוק במקרים מסויימים על מנת למנוע את הפללתכם.

אולם זכות השתיקה אינה בהכרח בבחינת "סוס מנצח" בכל מקרה.

לעתים רבות כאשר לחשוד ישנה גרסה/אליבי אשר יכולים לתת מענה לטענות החוקרים אזי ייתכן שעדיף שיעשה בהם שימוש, כאמור הכל על פי הנתונים הרלוונטיים ומאפניו הספציפיים של כל תיק וחשוד באופן פרטני.

לא ניתן לחוות דעה מבלי להכיר את המקרה באופן יסודי ורציני וכאמור אין תשובה אחת ברורה, כל מקרה בהתאמה לגופו ולנסיבותיו.

כיצד בוטלו האישומים הקשים בסחר בסמים ובהחזקת סמים שדינם 20 שנות מאסר במקרה זה ?

בתיק זה על מנת לבסס את חומר הראיות לכדי הבשלה לכתב אישום ולקשור את הקצוות נעשו לכאורה על ידי היחידה החוקרת דברים שהדעת לא יכולה להכיל וזאת בלשון המעטה.

אסתפק רק בלומר שלכאורה נמצאו על ידי סתירות של ממש בין התעוד החזותי ובין פרוטוקול החקירה, עניין שהעלה אצלי תהיות של ממש בכל הנוגע לאופן ניהול החקירה.

כיצד אותרו הכשלים בתיק זה ?

עיון ארוך, מעמיק ויסודי במיוחד בחומר החקירה דהיינו התיעוד החזותי לצד פרוטוקול ניהול החקירה והשוואתם זה לזה הניב שלל ממצאים קשים ובעייתיים לכאורה באשר לאופן ביצוע החקירה כלפי החשוד.

מלאכת איסוף החומרים והשוואתם זה לזה נעשתה על ידי בעמל רב ובשקידה רבה והכל תוך התעמקות מדוקדקת בפרטי הפרטים של החקירה.

בתיק זה השקעתי שעות של צפיה חוזרת משך פעמים רבות ולסרוגין משך ארוך זאת בשל הריכוז הרב הנדרש מפעולות אלו קרי הצפיה בתיעוד הווידאו של החקירה והעיון בפרוטוקול החקירה ומציאת הסתירות ואי ההתאמות כפי שעלו בהשוואה שערכתי בין פרוטוקול החקירה לתיעוד החזותי.

לאחר השוואת הפרוטוקול והתעוד החזותי (ווידאו) למציאות העובדתית אותה חשפתי, הבשילו פירות העמל וממצאיי אלו לבסוף הובילו את התביעה לגניזת התיק וסגירתו חרף סעיפי האישום הקשים כנגד מרשי שהעונש בגינם עומד על 20 שנות מאסר.

חרף הממצאים שנאספו בידיי השוטרים לרבות משקל דיגיטילי, הודאת החשוד, ומציאת הסמים בחזקתו וכן אימות גרסתו והודאתו עם חשוד נוסף שנעצר יחד עמו ביידיי היחידה החוקרת חרף כל זאת כאמור נגנז התיק וזאת לכאורה בשל מחדלי היחידה החוקרת.

בכל מקרה זכרו שזכותכם לחקירה הוגנת ולייצוג משפטי ולהיוועצות עם עורך דין בחקירה הנן זכויות שהוכרו בפסיקה כזכויות בעלות חשיבות רבה ובהכרח בעלות משמעות רבה לעתידכם בשל ההשלכות הנובעות מהרשעה פלילית.

חשוב לזכור כי משטרת ישראל הנה גוף חיוני וחשוב לשמירה על הסדר ולמניעת פשיעה ועל דרך הכלל פעלותה ראויה וחשובה מאד, עם זאת כמו בכל גוף אחר שפועל ועושה גם בעבודתה של המשטרה נופלים לעתים כשלים כאלו ואחרים כמובא לעיל במקרה דנן.

תפקידו של סנגור פלילי הנו בין היתר לאתר כשלים אלו ובתוך כך לדאוג לשמירה מלאה על כלל זכויותיו של הלקוח המוקנות לו על פי הדין כפי שנעשה על ידי במקרה דנן.

ייעוץ נכון בזמן אמת יוכל להביל לסגירת התיק שנפתח כנגדכם וגניזתו לאחר סיום החקירה ולעתים אף לאחר הגשתו של כתב אישום.

לייעוץ אישי הנכם מוזמנים לפנות לעורך הדין ליאור (אור) לביא שהנו עורך הדין שטיפל במקרה זה.
עו"ד ליאור (אור) לביא נייד : 052-8863777

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here