הגנה בפני תביעות בנקים

הגנה בפני תביעות בנקים

לעתים רבות נקלעים לקוחות בנקים למצוקה כלכלית, אשר משאירה אותם חסרי אונים וללא יכולת לשלם את חובותיהם לבנק. בנקים פועלים כנגד לקוחות חייבים במספר...
דיני חברות הם דינים שנחקקו במהלך שנים רבות החל משנת 1929 ועד שנת 2000, והם נוגעים לחברות שונות בישראל מתוך מטרה לייצר הסדרים קבועים בנוגע אליהן. באופן טבעי ישנו הבדל בין חברה ציבורית ובין עמותה, בין חברה פרטית קטנה ובין תאגיד ענק, ומטרותיהם של דיני חברות היא להגדיר ולהסדיר את הפעילות של כל אחד מהם. מהם בדיוק דיני חברות ובאילו תחומים הם נוגעים – על כך במאמר הבא. דיני חברות ומטרותיהם על מנת להבין מהם דיני חברות, יש להגדיר קודם כל מהי חברה, והחוק קובע כי חברה היא ארגון שיש לו אישיות משפטית, והיא שמאגדת מספר אנשים למען מטרה אחת משותפת, שהיא על פי רוב מטרה כלכלית. חוק החברות נוצר על מנת להסדיר את עקרונות ההקמה והפעילות של חברה, ועל מנת לייצר יחסי כוחות נאותים בין חברות שונות. במסגרת דיני חברות ישנו הבדל בין חברה פרטית, אשר ההון שלה מוחזק בידיו של גורם פרטי, או בידיהם של מספר בעלים שונים, ובין חברה ציבורית, אשר המניות שלה רשומות עבור מסחר בבורסה או שהן מוצעות לציבור. החוק של דיני חברות מעניק פרשנויות שונות עבור כל המושגים הנוגעים לתחום החברות, על מנת לכלול את שלל ההיבטים של הנושא. בנוסף, קובעים דיני חברות את הדרכים לביצוע מיזוג בין חברות שונות, פירוק של חברה, רישום של חברה, הפיכה של חברה מפרטית לציבורית, התייחסות לבעלי מניות, זכויותיהם וחובותיהם, וכן הלאה. מטרתה של המדינה ביצירת דיני חברות היא לוודא, כי חברות יתנהלו בצורה ראויה, תוך שמירה על הסדר החברתי, על ביטחון הציבור ועל התנהלות פנימית העומדת בסטנדרטים המתאימים, על מנת לאפשר פעילות כלכלית פורייה. מה כוללים דיני חברות? דיני חברות מגדירים מי רשאי לייסד חברה, וקובעים כי כל אדם יכול להקים חברה בתנאי שמטרותיה לא נוגדות את החוק, את חוקי המוסר או את תקנות הציבור. באמצעות דיני חברות נקבעים מספר החברים בכל חברה, זכויותיה וחובותיה בהתאמה לאופיה ולהרכבה, מוגדר הצורך של החברה בתקנון, הסמכויות הפנימיות שלה דוגמת דירקטוריון, המנהל הכללי וכן הלאה, ומוגדרות פעולתיה ומטרותיה של כל סמכות פנימית כמו גם יחסי הכוחות הכוללים ביניהן, הדרכים בהן הן נבחרות, תפקידיהן, זכויותיהן וחובותיהן, כמו לדוגמא הגשת דו”חות כספיים, דו”חות על תפקוד סמכויות בחברה, בחירת בעלי תפקידים שונים, חתימה על חוזים וכן הלאה. דיני חברות קובעים את הדרכים הראויות להתאגדות ולקיום של חברות, מחייבים את החברות ביצירת מסמכי ייסוד ובהקפדה על תכנים מסויימים, ברישום של החברה ברשם החברות, וכן קובעים דיני חברות כיצד יש לנהל את החברה מבחינת החוק

מהם דיני חברות?

דיני חברות הם דינים שנחקקו במהלך שנים רבות החל משנת 1929 ועד שנת 2000, והם נוגעים לחברות שונות בישראל מתוך מטרה לייצר הסדרים קבועים...
תפקידיו של עורך דין דיני חברות ותחומי פעילותו

תפקידיו של עורך דין דיני חברות ותחומי פעילותו

עורך דין דיני חברות הוא עורך דין אזרחי המתמחה בתחום של דיני חברות הידוע כתחום מורכב ומאתגר. במאמר זה נבחן את המצבים, שבהם ניתן...
דיני חברות - הסכם שותפות

דיני חברות – הסכם שותפות

דיני חברות מתייחסים לכל הקשור בהקמת חברה, רישום חברה בע”מ, עוסק מורשה, דיני תאגידים, שותפים, גיוס כספים, העברת מניות, פירוק חברות ועוד. מאוד חשוב...
רישום חברה

רישום חברה

על אדם הרוצה להקים חברה, לרשום את עצמו ראשית כל כחברה מוכרת. מדובר בתהליך לא מסובך הכולל מספר שלבים שלאחריהם החברה תהפוך ל’חברה בע”מ’...
פירוק חברות מרצון

פירוק חברות מרצון

לעתים רבות חברות מוצאות את עצמן בחובות כספיים גדולים, שאין באפשרותן לעמוד בהם. במקרה כזה, חברה לא יכולה להמשיך ולהתנהל באופן תקין, לקנות סחורה,...
כל מה שצריך לדעת על פירוק חברות

כל מה שצריך לדעת על פירוק חברות

תהליך של פירוק חברות הוא תהליך שעשוי להתרחש מתוך כוונה תחילה ורצון, או לחילופין מתוך אילוץ ולית ברירה. כך או כך, חשוב שהוא יתבצע...

מאמרים שעלו לאחרונה