רישום חברה

על אדם הרוצה להקים חברה, לרשום את עצמו ראשית כל כחברה מוכרת. מדובר בתהליך לא מסובך הכולל מספר שלבים שלאחריהם החברה תהפוך ל’חברה בע”מ’ ותהיה מוכרת לצורכי מס.

לפני הכל יש לדעת כי על המקים לשלם אגרת רישום לחברה חדשה לפני תחילת תהליך הרישום. רק לאחר קבלת אסמכתה לתשלום האגרה, ניתן יהיה להתחיל בתהליך רישום החברה. ישנו הבדל בטיפול בהקמת חברה לפי אופן התשלום: לאחר תשלום במזומן או כרטיס אשראי ניתן יהיה להתחיל באופן מיידי בתהליך הרישום, בעוד שלאחר תשלום בהמחאה יש להמתין כעשרה ימים עד לקבלת אישור תשלום ממחלקת הנהלת החשבות של רשם החברות.

רישום חברה כיום מחולק למספר שלבים:

יש להגיש טופס בקשה להקמת חברה לרשם החברות. הטופס יכלול את שם החברה, הצהרת בעלי המניות והצהרה של הדירקטורים, כפי שיצוין בהמשך.

בחירת שם לחברה

ראשית כל יש להחליט על שם לחברה ולאשר אותו מול רשם החברות. מומלץ להגיע עם מספר אופציות לשם מכיוון שהרבה שמות, או שמות דומים למה שבחרתם, “תפוסים” כבר על ידי חברות קיימות אחרות. לאחר שווידאתם מול רשם החברות כי השם לא קיים במאגר השמות, וניתן לכם אישור, אתם עוברים לשלב הבא. לידיעתכם, לאחר קבלת אישור על הקמת החברה תוכלו להחליף את השם באישור רשם החברות.

תקנון

השלב הבא הינו כתיבת תקנון החברה. על כתיבת התקנון להיות מלווה על ידי עורך דין מוסמך, והתקנון צריך להיות חתום על ידו. התקנון מחולק למספר סעיפים וכולל את שם החברה ומטרותיה, שמות בעלי המניות ומהם חובותיהם וזכויותיהם בחברה, הון ראשוני של החברה, סעיפים נוספים שבעלי המניות יראו לנכון להוסיף וכו’. את התקנון ניתן יהיה לשנות לאחר הקמת החברה בישיבה כללית של החברה, אלא אם בתקנון צוין אחרת.

מטרות

בעבר על חברה מוקמת היה להצהיר על המטרות לשמן מוקמת החברה. כיום על החברה לציין מטרות כלליות, כאשר בסעיף המטרות עליה לציין מהם התחומים בהם היא תתעסק, והאם יש תחומים בהם היא לא תעסוק, וכן לציין שהיא תעסוק אך ורק במה שהחוק מאפשר.

בטופס הקמת החברה, צריכה להיות הצהרה של בעלי המניות על שותפותם בחברה וכן הצהרה של חברי הדירקטוריון הראשוני, על נכונותם להיות חלק מדירקטוריון החברה.

לאחר תהליך זה תקבל החברה מספר רישום והוא יצוין בתעודת ההתאגדות שלה

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here