הגנה בפני תביעות בנקים

לעתים רבות נקלעים לקוחות בנקים למצוקה כלכלית, אשר משאירה אותם חסרי אונים וללא יכולת לשלם את חובותיהם לבנק. בנקים פועלים כנגד לקוחות חייבים במספר דרכים, כגון: הגבלת מסגרת האשראי, הגבלת החשבון ומסירת שיקים ועוד. יחד עם זאת, במקרים קיצוניים, יגיש הבנק תביעה נגד הלקוח החייב. מדובר בהלוואות שלא הוחזרו, משכנתאות, יתרות חובה ועוד.

למעשה, נוצר מצב שבו בנק גדול תובע לקוח הנתון במצוקה כספית ללא יכולת לשלם את חובו. זהו מצב בו למעשה יחסי הכוחות בין שני הצדדים אינם שווים, עניין שבעקבותיו נקבעו מספר חוקים שמטרתם היא הגנה בפני תביעות בנקים.

הגנה בפני תביעת בנקים – מהן האפשרויות העומדות בפני הנתבע?

בכל מקרה בו הוגשה נגדך תביעה על ידי הבנק, עליך לפנות לקבלת ייעוץ אצל עורך דין המומחה בדיני בנקאות ובעל ניסיון בתחום הגנה בפני תביעות בנקים. על מנת לקבל הגנה בפני תביעות בנקים, עליך בראש ובראש להגיש בקשת רשות להתגונן לבית המשפט.

לאופן הגשת הבקשה חשיבות מרבית, שכן לבנק יש מסמכים חתומים על ידך שאכן קיבלת את הכספים ואתה חייב בהם, ועל הבקשה להכיל טענות אשר יפעלו לטובתך. לכן ישנה חשיבות גדולה לניסוח בקשת רשות להתגונן על ידי עורך דין המומחה בנושא הגנה בפני תביעות בנקים. במידה ולא התקבלה רשות להתגונן, לא תוכל להציג את טענותיך בבית המשפט ולקבל הגנה בפני תביעות בנקים.

בקשת רשות להתגונן, כחלק מפעולת הגנה בפני תביעות בנקים, צריכה לכלול מספר סעיפים:

• תצהיר בו המבקש מנמק מהן הסיבות בגינן מגיע לו לקבל רשות להתגונן. חשיבות גדולה יש לניסוח התצהיר על ידי עורך דין המתמחה בתחום הגנה בפני תביעות בנקים, כיוון שאתה תחקר על תצהיר זה בבית המשפט ובמידה ויימצא כי מסרת נימוקים כוזבים, תיענש ואף צפוי לך מאסר.

• התצהיר אותו תנסח בעזרת עורך דין המתמחה בתחום הגנה בפני תביעות בנקים, חייב לכלול טענות מנומקות מאוד לגבי החוב, כולל תאריכים, תנאי התשלום, סכומים מדויקים, הסברים שניתנו לו על ידי הבנק וכדומה.

• עליך להחליט, בעצת עורך דין המתמחה בנושא הגנה בפני תביעות בנקים, האם להתייחס בתצהיר הניתן בבקשה לכל החוב או רק לחלקו.

במידה והתקבלה בקשתך לקבלת רשות הגנה בפני תביעות בנקים, תזכה לשטוח את טענותיך בבית המשפט. רצוי מאוד כי ייצג אותך מול הבנק עורך דין אשר תחום התמחותו הוא הגנה בפני תביעות בנקים, על מנת שתתמודד עם התביעה בצורה הטובה ביותר עבורך.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here