תביעה לביצוע שטר בהוצאה לפועל ותביעה בסכום קצוב

ההוצאה לפועל היא כלי מרכזי העומד לרשותו של זוכה כדי לגבות חוב אשר חייב מסרב לשלם או שאיננו משלם אותו מסיבה כלשהי. בנוסף להליכים אלה לגביית החוב, הועברו בחוק לגדר סמכותה של ההוצאה לפועל גם סמכויות נוספות כדי לחסוך לזוכים את הצורך לפנות לערכאות במקרים שונים ולאפשר גביה יעילה, מהירה ופשוטה של חוב. כך למשל המקרה בעניין של ביצוע שטר: כאשר זוכה אוחז בראיה בכתב, שטר, אשר ממנו נובע חיוב של אדם אחר בחוב ואותו אדם לא שילם את החוב, יכול בעל השטר לפנות אל לשכת הוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר.

מהי תביעה לביצוע שטר בהוצאה לפועל?

תביעה לביצוע שטר בהוצאה לפועל יוצרת מצב הדומה מאוד לסדר הדין המקוצר, בו למעשה נטל הראיה מתהפך ועל הנתבע להוכיח כי איננו חייב בחוב הנטען ולקבל רשות להתגונן בתביעה. אם הוגשה תביעה לביצוע שטר בהוצאה לפועל, יכול חייב לשלם את החוב או לטעון טענות שונות כנגד השטר, כגון טענות קיזוז שונות כנגד חובות שהזוכה חייב לו ואפילו טענת “פרעתי”, אשר משמעותה כי איננו חייב עוד דבר לזוכה. עם זאת, חשוב להבין כי הסמכות שהואצלה אל ההוצאה לפועל היא מוגבלת אך ורק לעניין ביצוע השטר. משהוגשה התנגדות לביצוע שטר בעילה כלשהי, חייב ראש ההוצאה לפועל להעביר את התביעה אל בית המשפט המוסמך על מנת שזה יכריע בשאלה אם קיים חיוב או לא. במידה ויוחלט כי החוב עומד בעינו, הרי שהעניין יוחזר להוצאה לפועל לצורך ביצוע השטר. במידה ויוחלט אחרת, ייסגר הליך ההוצאה לפועל כנגד החייב או כפי שמתחייב מהחלטת הערכאה המוסמכת.

תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

בדומה לבקשה לביצוע שטר, הואצלה אל ההוצאה לפועל גם הסמכות להכריע בתביעות על סכום קצוב. תביעה על סכום קצוב צריכה להיות כזאת אשר מקור החוב בה נובע מראיה בכתב לקיומו של החוב וכן חובה כי הסכום של התביעה יהיה קצוב וכן כי הסכום יהיה, לכל היותר, עד 50,000 ₪. האפשרות לנקוט בהליך זה באמצעות ההוצאה לפועל היא יתרון משמעותי בעבור הזוכה, החוסך לו זמן ומאמץ רב כדי לגבות את החוב. במקום שייאלץ לפנות תחילה לערכאה המוסמכת ורק לאחר מכן לנקוט הליך הוצאה לפועל על מנת לגבות את החוב, יכול ראש ההוצאה לפועל להחליט בעניין החוב ולהוציא את החיוב לפועל במסגרת אותו הליך. אם מוגשת התנגדות לתביעה, בדומה לאופן בו תביעה לביצוע שטר תועבר לידי הערכאה המוסמכת, כך גם כאן יועבר העניין לידי הערכאה המוסמכת על פי העניין להכרעתה. ראש ההוצאה לפועל רשאי לעכב את ההליכים לביצוע התובענה, אולם הוא איננו רשאי להחליט באשר להתנגדות לביצועה.

כלי חשוב בידי זוכה כדי להיפרע מחייב

בקשה לביצוע שטר, במקרים מובהקים במיוחד, כגון המחאות אשר לא כובדו על ידי הבנק ומצבים דומים, היא כלי משמעותי ביותר העומד לרשותו של זוכה כדי לגבות חוב. ההליך הפשוט חוסך לזוכה את הצורך לפנות אל בית המשפט וערכאות אחרות כדי להוכיח את החוב. אולם הגשת בקשה לביצוע שטר דורשת צירוף מסמכים שונים ועמידה בתנאים פרוצדוראליים שונים אשר מי שאיננו עורך דין המומחה בתחום ההוצאה לפועל לא בהכרח מכירים. לכן, חשוב להשתמש בכלים אלה בצורה הנכונה כדי שלא ירדו לטמיון. הדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא באמצעות היוועצות וקבלת ליווי משפטי מעורך דין אשר ייעץ, יגיש את ההליכים וייצג את הזוכה במשך כל התהליך עד לגביית החוב.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here