פירוק חברות מרצון

לעתים רבות חברות מוצאות את עצמן בחובות כספיים גדולים, שאין באפשרותן לעמוד בהם. במקרה כזה, חברה לא יכולה להמשיך ולהתנהל באופן תקין, לקנות סחורה, לייבא, לייצא, לייצר, לספק שירותים או לשלם משכורות לעובדים. חברות רבות אשר מגיעות למצב כזה ולא מוצאות מנוס אחר, מחליטות לבצע תהליך פירוק חברות מרצון, במהלכו תמנה מפרק חברות מטעמה, ובסיומו תוכל לפרוע את חובותיה לנושים השונים ולסיים את קיומה.

פירוק חברות מרצון הינו תהליך ארוך ומורכב, ועל חברה המבקשת להתחיל בתהליך פירוק חברות מרצון, לעמוד בכל סעיפי התהליך.

שלבי תהליך פירוק חברות מרצון

חברה המחליטה להתחיל בתהליך פירוק חברות, צריכה ייעוץ של עורך דין מקצועי המתמחה בתחום דיני חברות, אשר ייעץ וילווה אותה בכל שלבי התהליך.

• חברה אשר החליטה לפתוח בתהליך פירוק חברות מרצון, צריכה בראש ובראשונה לספק תצהיר חתום על ידי מנהלי החברה, לפיו החברה מתחייבת לסלק את חובותיה עד שנה מתחילת התהליך.

• רשם החברות, לאחר קבלת תצהיר ממנהלי החברה, ירשום אותה ברשימותיו כחברה העומדת לקראת פירוק.

• השלב השלישי בתהליך פירוק חברות מרצון הוא הודעה על כינוס אסיפה כללית. האסיפה תתקיים כ-21 יום מתאריך משלוח ההודעה. מטרת האסיפה היא להחליט על פירוק חברות מרצון. יש להודיע לרשם החברות על קיום האסיפה.

• במהלך האסיפה ימונה מפרק לחברה. זהות המפרק צריכה להימסר לרשם החברות, הן על ידי מנהלי החברה והן על ידי המפרק עצמו.

• שבעה ימים ממועד קבלת ההחלטה על פירוק חברות מרצון ומינוי מפרק לחברה, יש לפרסם הודעה על כך בעיתון רשומות. בשלב זה ירשום רשם החברות את החברה ברשימותיו, כחברה הנמצאת בתהליך פירוק חברות מרצון.

• על המפרק שמונה על ידי החברה, לבדוק את פעילות החברה ונכסיה, ולפרוע את כל חובותיה של החברה.

• לאחר פירעון החובות, יש שוב לפרסם הודעה בעיתון רשומות, על כינוס אסיפה כשבעה ימים לאחר פרסום ההודעה. באסיפה ישתתפו מנהלי החברה וכל בעלי המניות בה, במהלכה יחתמו על דו”ח המפרק, לגבי תהליך פירעון החובות. הודעה על קיום האסיפה יש למסור כמובן גם לרשם החברות.

• לאחר החתימה על הדוח, יקבל אותו רשם החברות. כשלושה חודשים לאחר מכן, תוסר החברה באופן רשמי מרשימות רשם החברות.

הליך פירוק חברות מרצון חייב להיעשות, כאמור, בליווי צמוד של עורך דין לענייני דיני חברות, על מנת להבטיח קבלת החלטות נכונה, חלוקת כספים באופן שווה ולפי חוק וצמצום הנזקים לחברה ככל הניתן

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here