עורך דין תעבורה - האם הכרחי בעבירת מהירות?

העיקרון שאמור להנחות כל נהג- אין להקל ראש בקלה כבחמורה. על פי עיקרון זה, כל עבירה שנעברת בכביש עלולה לגרור ולגרום לעונש, כאשר קיים סיכוי (כלומר- סיכון) לפסילת רישיון לתקופה ממושכת.

עונש על נהיגה במהירות מופרזת אינו מתמצה בכל מקרה רק בהטלת קנס. הואיל וחומרת העונש בעבירה זו עלול להיגזר מהפער בקילומטרים בין המהירות המרבית המותרת לבין המהירות שבה נתפס הנוהג, עשויה להיות חשיבות מכרעת ליכולתכם לייצג עצמכם במשפט ולהוכיח כי המהירות שנהגתם בה פחותה מהמהירות שהואשמתם בגינה.

על מנת להיאבק על חפותכם באופן אפקטיבי ואולי אף להצליח להוכיח העדר אשמה אתם נזקקים לשירותו של עורך דין תעבורה המומחה בייצוג נהגים שמואשמים בעבירה מסוג זה.

קיים אמנם סיווג של עבירות זה על פי דרגות חומרה שונות, אבל הואיל וגם ברמה הנמוכה ביותר ( נהיגה במהירות שעולה עד 20 קמ”ש מהמהירות המותרת) כרוך קנס של 250 ₪, איש לא ישמח לשלם סכום זה, מי שנאשם בעבירה זו עשוי להיזקק לייעוץ ואף לייצוג של עורך דין תעבורה.

מיצוי הסיכוי לזיכוי

כאשר מדובר בשתי הרמות הגבוהות- ניתן לגדיר את סיועו של עורך דין כהכרחי על מנת למצות את הסיכוי להקלה בעונש ובמקרים מסוימים לגרום לזיכוי. לאחר בחינת מכלול הראיות, הנסיבות והמאפיינים האישיים והאישיותיים של מרשו, יכול עורך דין לייצגו באופן שמאפשר להביא נימוקים כבדי משקל שיכולים לגרום להמרת הקנס באזהרה ו/או להפחית את מספר הנקודות שייזקפו לחובת הנהג.

דווקא בשל היות העונש על עבירה בדרגות החומרה היותר גבוהות נתון לשיקול דעת השופט יש חשיבות רבה, לעתים מכרעת, להצלחת עורך דין תעבורה להציג טיעונים רלוונטיים התומכים בעמדתו לפיה נכון, ראוי ומוצדק להקל בעונש ולהעמידו על הרף התחתון בלבד ואולי אף לבטלו, בהינתן נימוקים מספיקים המצדיקים בקשה לביטולו.

מאחר שזימון לבית משפט מגיע בדואר רשום מבעוד מועד, יש חשיבות רבה להקדמת הפנייה אל משרד עורכי דין תעבורה לייעוץ ולבחינת אפשרות ייצוג. בחינת כל מקרה לגופו של עניין על פי נסיבות העבירה, אופן השימוש ברכב, העבר התעבורתי והפלילי של הנהג ועוד, עשוי להיווצר צבר של נסיבות מקלות להקלה בעונש והסתפקות בעונש מינימלי. אלא שהשגת תוצאה זו אינה מובנת מאליה. מקרים רבים של מעורבות פעילה מאוד של עורכי דין תעבורה בייצוג נאשמים בביצוע עבירת נהיגה במהירות מופרזת מוכיחים את ההצדקה, הכדאיות והתועלת של שכירת שירותיהם.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here