קרדיט: freepik

על פי נתוני משטרת ישראל במהלך שנת 200 הוגשו 287,127 תלונות למשטרה, קיטון של כ-4.5 אחוזים בהשוואה לשנת 2019, אז הוגשו 300,666 תלונות. חלקן הארי של התלונות עוסק בעבירות רכוש, למעשה, כ-43 אחוזים מסך התלונות המוגשות עניינן בעבירות רכוש כגון עבירות פריצה והתפרצות לבית מגורים, לבתי עסקה, לגניבה מרכבים וזאת לפני שהוזכרה הפשיעה החקלאית שבה חלה עליה של כ-26.2 אחוזים, על מנת לסבר את האוזן ראוי לציין כי בשנת 2020 נפתחו 1006 תיקי חקירה בגין עבירות חקלאיות, לעומת שנת 2019 בה נפתחו "רק" 797 תיקים בגין עבירות חקלאיות.

חרף הנתונים, מצבת כוח האדם של משטרת ישראל נותרה בעינה, ונראה כי המשטרה אינה מצליחה לגייס את המשאבים וכוח האדם הנדרש על מנת להתייחס לתלונות המוגשות ברצינות המתבקשת. כפועל יוצא, חלק מהתלונות נסגרות אף בטרם מוצתה החקירה בשל היעדר ראיות או בשל עילת סגירה אחרות המנויות בחוק.

מה אפשר לעשות אם הגשת תלונה במשטרה והתיק נסגר?

ראשית, נקדים ונאמר כי המשטרה חייבת לפתוח בחקירה מקום בו דווח על עבירה מסוג פשע. עבירה מסוג פשע הינה עבירה שהעונש הקבוע לצדה הינו מעל שלוש שנות מאסר. כל עוד מדובר בעבירה שאינה מסוג פשע, אז לקצין משטרה בדרגת פקד ומעלה קיימת סמכות לסגור את תיק החקירה. במצב דברים זה, זכויותיהם של נפגעי ונפגעות עבירה רבים עשויים להיפגע. לכן, סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 קובע כי ניתן להגיש ערר על סגירת תיק החקירה. ככלל, את הערר ניתן להגיש עד חלוף 60 ימים מיום סגירת התיק ורצוי להיעזר בעורך דין פלילי בכרמיאל, אשר בקיא בתחום ובעל ניסיון בהגשת ערר על סגירת תיק חקירה. יש לציין, כי במסגרת הגשת הערר אפשר ורצוי לקבל את חומרי החקירה וזאת במטרה לאתר כשלים ופעולות חקירה שלא בוצעו ועל היחידה החוקרת היה לבצען. הערר עצמו, מוגש בכתב בדואר רשום ליחידה החוקרת שסגרה את התיק. כאמור, הערר, רובו ככולו מבוסס על נימוקים וטענות משפטיים ולכן קיימת חשיבות לשכור את שירותיו של עו"ד הבקיא בתחום. בטרם תפנו לעורך דין שכזה, עליכם לבדוק היטב כי עורך הדין הגיש עררים בעברו ואלה התקבלו וכן עליכם לבחון כי ביניכם לבין עורך הדין קיימת אינטראקציה חיובית וכימיה. זכרו! אם אתם נפגעי עבירת אלימות או נפגעי עבירת מין – אחד הפרמטרים החשובים ביותר, מלבד הרמה המקצועית של עורך הדין, הותק והניסיון היא העובדה כי עורך הדין קשוב לכאבכם ולמצוקתכם. כאן המקום להדגיש כי ערר שנדחה – לא ניתן לערער עליו. הדרך היחידה היא לתקוף את ההחלטה בבג"ץ, אשר סביר להניח אינו יתערב, אלא במקרים קיצוניים מאוד בהם נדחתה בקשתכם לחדש את החקירה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here