זיכוי בעבירה של אי ציות להוראות שוטר – האם אפשרי?

התשובה הברורה והחד משמעית לשאלה שבכותרת היא בת מלה אחת- כן. אלא שעל מנת ליהנות מזיכוי על נאשם בעבירה זו להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין תעבורה ולא ולהניח כי בגלל העדר ענישה מוגדרת בחוק לעבירה של אי ציות להוראת שוטר השופט יקל עליו בכל מקרה.

על מנת שייווצר סיכוי טוב לזיכוי על נאשם להוכיח- מה שהוא יתקשה לעשות ללא עורך דין מומחה בתחום זה – כי נסיבות המקרה הצדיקו אי ציות בשל חשש ממשי מגרימת תאונה ודאית אילו הנאשם היה נעצר לאלתר, מיד עם מתן ההוראה, בו במקום; כי עברו התעבורתי נקי, ללא רבב וללא דופי; כי לבושו של נותן ההוראה לא נראה כלל וכלל כלבושו של איש הנמנה עם אחת מזרועות החוק; כי הנאשם לא התכוון לא לציית להוראת העצירה אלא לקים אותה במקום, שבו לא תיווצר סכנה לאיש, ועוד.

עצם הגשת כתב אישום מצדיקה פנייה אל עורך דין ובמקרים מסוימים – ללא סיועו של עורך דין קיים סיכוי סביר לענישה, בשל הקושי הממשי להוכיח טענות שיבססו עמדה לפיה לא היתה שום כוונה להתעלם מההוראה.

אי ציות להוראת שוטר עלול לגרום להטלת קנס, לפסילת רשיון בפועל ועל תנאי ועוד. מי שזקוקים לרשיון לצרכי עבודה, לימודים או לכל צורך חיוני אחר עלולים להיפגע קשות על ידי השלילה, לכן מוצדק ואף חיוני לעשות כל מאמץ אפשרי, הכולל, כמובן, שכירת שירותו של עורך דין תעבורה, על מנת להתמודד עם כתב האישום באופן שיאפשר הוכחת תום לב והעדר כוונת מכוון באי הציות להוראת השוטר, מה שעשוי לגרום לשופט לזכות את הנאשם או להשית עליו עונש קל וזניח.

חשיבות ההיערכות למשפט מבעוד מועד

בשל חשיבות ההיערכות המוקדמת למשפט, מומלץ ליצור קשר עם משרד עורכי דין תעבורה מיד עם קבלת הזימון. עורך דין יישב אתכם, ישמע אתכם וילמד את פרטי המקרה ונסיבותיו המיוחדות על מנת לגבש קו הגנה שייסמך על ראיות שיתמכו בקו שינקוט. ככל שהעורך דין ייטיב ללמוד את הנסיבות המיוחדות, כך, בהתאמה, יוכל להוכיח כי אי הציות נבע ממניעים אובייקטיביים, סבירים ולגיטימיים בהחלט, שמנעו ממנו לקיים את הוראת השוטר.

עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה יכול להוכיח קיומן של מכלול סיבות ונסיבות שיש בהן כדי להציב טיעונים מוצקים ומוצדקים כהסבר להתנהגות נאשם באופן שניתן לפרש אותה כאי ציות להוראת שוטר.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here