חקירה פלילית והליכי משפט בצבא

חקירה פלילית והליכי משפט בצבא

חוק שירות הביטחון קובע את חובת הגיוס על כל אזרח במדינה המגיע לגיל 18. לחובה זו חריגים שונים הקבועים במסגרת החוק – אך ככלל,...

מאמרים שעלו לאחרונה